Välkommen hem!
(1991)

1. Välkommen hem!
2. Vänta inte till gryningen när du längtar
3. Säg farväl!
4. Mellan dig och mig
5. Mellan månen och mitt fönster
6. Allt är över nu
7. Hur man älskar en sargad själv
8. Ett troget hjärta

9. Fri lejd
10. Vaggsång klockan 4
11. Blå är nattens låga
12. Jakobs kärr

Tillbaka till huvudsidan